Yes No
Logo script
Imgur Flickr Imageshack Picasa

Lưu ý trước khi upload ảnh

✔ Dung lượng của ảnh không được vượt quá 5 MB.
✔ Bạn có thể lựa chọn nhiều hình ảnh để upload cùng một lúc rất dễ dàng.
✔ Bạn có thể lựa chọn tự động thêm Logo vào hình ảnh hoặc là không.
✔ Công cụ này hỗ trợ upload được cả ảnh động .gif (trừ Picasa).
✔ Nếu như bạn có gặp khó khăn hay bị lỗi khi upload thì vui lòng thông báo trên Blog để mình khắc phục nhé !